Kto może zostać Funkcjonariuszem Żandarmerii Obywatelskiej?


Zanim wypełnisz formularz- przeczytaj uważnie poniższy tekst.

1. Każda osoba pełnoletnia, która jest już honorowym dawcą krwi, planuje nim zostać lub popiera ideę krwiodawstwa, lecz ze względów zdrowotnych lub innych sama nie może oddawać krwi.

2. Każda osoba pełnoletnia, która publicznie i świadomie deklaruje swoją niechęć wobec jakiejkolwiek zorganizowanej organizacji religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kościoła rzymsko- katolickiego i nie będzie miała obaw aktywnie działać na rzecz ograniczenia obecności i działania tychże instytucji.


Czego od Ciebie oczekujemy?

Przede wszystkim dalszego, aktywnego, regularnego dawstwa krwi.

Oczekujemy, iż w swą podróż w świat donacji zabierzesz tych wszystkich, którym dotychczas nie dane było jeszcze poznać smaku igły i zostać bohaterem.

Zakładamy, że dumnie propagować będziesz swą niechęć do KRK i instytucji tym podobnych, w myśl idei: „zamiast chodzić do kościoła, idź oddać krew”.

Zobowiązujemy Cię również do zakupu stroju służbowego, legitymacji, odznaki i brania czynnego udziału we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach.

Do czasu, nim organizacja okrzepnie, nie wymagamy uiszczania żadnych składek członkowskich, jednak musisz się liczyć z tym, że możemy Cię poprosić o materialne wsparcie promowanych przez nas inicjatyw, zgodnie z własną wolą i możliwościami finansowymi.


Co otrzymasz w zamian?

Okazję dołączenia do elitarnej grupy niezwykłych osób, bycia awangardą społeczeństwa, możliwość budowy nowej, całkowicie odmiennej od dotychczas istniejących, formacji.

Poczucie jedności i braterstwa, pośród jednostek wyjątkowych, jak Ty.

Działając czynnie i aktywnie, pozyskując nowych funkcjonariuszy, organizując różnego rodzaju akcje, nie tylko związane z krwiodawstwem, masz możliwość budowania swej pozycji w strukturach organizacji.

Już niedługo możesz zostać dowódcą jednostki Żandarmerii we własnej miejscowości, okolicy a nawet zostać dowódcą Okręgu Żandarmerii Obywatelskiej. Pamiętaj, że jesteśmy organizacją społeczno- polityczną, co daje nam bardzo szerokie pole do działania.

W swych szeregach chcemy ludzi zorganizowanych, dynamicznych, z wyobraźnią i poczuciem humoru, chętnych zarówno do realizacji poważnych projektów jak i dobrej zabawy.

Stając się Funkcjonariuszem Żandarmerii Obywatelskiej otrzymasz swój własny, firmowy adres email,

w formacie: imię.nazwisko@zandarmeria.orgChcesz prowadzić swojego bloga? Galerię zdjęć?

Dostaniesz: nazwabloga.zandarmeria.org.


Jeśli więc uważasz, że nasze ścieżki prowadzą w tę samą stronę i od tej pory chcesz iść z nami, bo razem raźniej- nie czekaj dłużej i wypełnij poniższy formularz.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestem osobą wierzącą
Jestem osobą niewierzącą
Jest mi to obojętne
 
Negatywny
Neutralny
Pozytywny
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żandarmerię Obywatelską z siedzibą w Tuszyny 15, 86-182 Świekatowo, woj. kujawsko- pomorskie, celu wynikającym ze statusu funkcjonariusza Żandarmerii Obywatelskiej z siedzibą w Tuszynach– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO; W zakresie wynikającym z treści deklaracji członkowskiej Żandarmerii Obywatelskiej; Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (via e-mail) w celach informacyjnych i marketingowych związanych z promowaniem działalności Żandarmerii Obywatelskiej z siedzibą w Tuszynach, wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną biuletynu informacyjnego (tzw. „newslettera”) i informacji o przedsięwzięciach organizowanych przez Żandarmerię Obywatelską z siedzibą w Tuszynach i jej jednostki terenowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 

Klauzula informacyjna:


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żandarmeria Obywatelska z siedzibą w Tuszynach (adres: Tuszyny 15, 86-182 Świekatowo, woj. kujawsko- pomorskie) zwanej dalej „Administratorem”.


2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w  celu realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających ze statusu funkcjonariusza Żandarmerii Obywatelskiej, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią: art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 RODO;


3.Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów statutowych Żandarmerii Obywatelskiej z siedzibą w Tuszynach oraz jej organom struktur terenowych (dowódcom Jednostek Żandarmerii Obywatelskiej – podstawowych jednostek terenowych, a także dowódcom struktur wojewódzkich – tj. dowódcom Okręgu Żandarmerii Obywatelskiej prowadzącym działalność na obszarze obejmującym podane w deklaracji członkowskiej miejsce zamieszkania;


4.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Administratora;


5.Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;


6.Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w  dowolnym momencie, również za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zandarmeria.org – wycofanie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Żandarmerii Obywatelskiej z siedzibą w Tuszynach;


7.Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);


8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków;


9.Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania (polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, np. do analizy, prognozy na podstawie pozyskanych danych).